Ons Team

Natuurlijk leiderschap inspireert anderen het net zo te doen. Daarom zijn we niet dwingend in het bereiken van doelen maar stellen we ons vol warmte en begrip juist oprecht betrokken op. Vanuit menselijk meedenken, -doen en -dromen komen we zo tot die persoonlijke ontwikkeling waar jij aan toe bent.
We zijn er van overtuigd dat ieder individu op een laagdrempelige manier moet kunnen groeien. Om voor iedereen toegankelijk te kunnen zijn, geven we daarom de voorkeur aan het scheppen van een zo concreet mogelijke realiteit.

U kunt hier contact met ons opnemen.

 

teamfoto

Milan Somers heeft meer dan 17 jaar ervaring met NLP en hypnose, zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven. Hij geeft Response vorm en is de hoofdtrainer voor de NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Hypnose Practitioner en Hypnose Master Practitioner. Als mens en in zijn functies als consultant, projectmanager en directeur heeft Milan een grote passie opgebouwd voor communicatie en het gedragsmatig handelen van mensen. Hij heeft deze onderwerpen verder bestudeerd door diverse opleidingen te volgen o.a. bij Arcturus, de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, het New York Training Institute for NLP, Hypnosecentrum en Performance Partnership. Hij is o.a. opgeleid door Eric Schneider, Richard Bandler, en Anné Linden, grondlegster van het eerste NLP instituut ter wereld. Door Anné Linden is hij tevens opgeleid in Ericksoniaanse Hypnose en hij heeft zijn hypnose trainersopleiding gevolgd bij niemand minder dan David Sherpard. Met zijn Internationaal gecertificeerd trainerschap NLP en hypnose bezit hij alle kennis en vaardigheden om zijn missie uit te dragen.

 

tr_renate

Renate Bleij heeft in coachen en trainen haar uitdaging gevonden. Haar drijfveer is mensen te ondersteunen in het leren omgaan met de problemen waar ieder voor zich mee te maken krijgt. Ze wordt gemotiveerd door de wetenschap dat kennis en potentie in iedereen aanwezig is. Haar werk als coach en trainer nodigen haar uit om steeds opnieuw verantwoordelijkheid te nemen dit te concretiseren. Sinds 2001 werkt ze als ondernemer en richt ze zich op coaching, mediation en training in grotere en middelgrote ondernemingen zowel in Nederland als in België. In 2006 heeft Renate dit uitgebreid door EA- coaching op te richten. Dit bedrijf is volledig gericht op het verbeteren van menselijke relaties. Als coach werkt ze veelal in het bedrijfsleven in het kader van persoonlijke groei en ontwikkeling. Als trainer werkt ze naast het bedrijfsleven o.a bij de Alba academie, een post HBO opleiding voor coaches en I.V.S. opleidingen. Als mediator ligt haar expertise voornamelijk op het vlak van arbeidsconflicten en relationele conflicten.


 

tr_kees

Na een functie als trainer en opleider bij een grote Nederlandse bankverzekeraar, is Kees Dullemond twaalf jaar geleden begonnen met zijn eigen trainingsbureau. Hij is internationaal gecertificeerd NLP trainer en heeft de twee-jarige opleiding tot Transpersoonlijk Coach Counselor (TCC) gevolgd bij Arcturus, Eric Schneider, in Kessel, België. Hier heeft hij de ontwikkelingsniveaus van Ken Wilber, Spiral Dynamics, Symboliek en Hart Coherentie bestudeerd. Vervolgens heeft Kees bij See True zijn opleiding tot mindfulness trainer gevolgd Hij koppelt dit aan een gedegen spirituele vorming. Vanaf zijn 18e zit hij op meditatie-kussentjes en in 1994 is hij leerling geworden van de lama’s van het Tibetaans Instituut in België. Mediteren en mindfulness zijn een integraal deel van zijn leven. Daarnaast heeft hij diverse retraites gevolgd in mindfulness en meditatie, onder andere bij prof. John Teasdale, Christina Feldman en Traleg Rinpoche. Kees is als trainer en coach al jaren actief in het bedrijfsleven. Leiderschap, onderhandelen en samenwerken zijn de thema’s waar hij veel ervaring in opgedaan heeft.


 

EricS

Eric Schneider is psycholoog en studeerde zowel psychologie als filosofie aan de Rijks Universiteit Gent. Na het bestuderen van diverse therapeutische benaderingen zoals Rogeriaanse therapie en Gestalt therapie richtte hij zich vooral op NLP. Sinds 1988 geeft hij als internationaal erkend trainer NLP opleidingen. Zijn reputatie als trainer maakt hem zeer gevraagd in zowel binnen- als buitenland (Frankrijk, Nederland, Spanje, Tsjechië). Hij treedt op als coach en counselor voor individuen en adviseert daarnaast ook tal van bedrijven. Naast zijn werkzaamheden als psycholoog, therapeut en trainer gaat zijn aandacht uit naar het verwerven en verspreiden van inzicht in het individueel en structureel functioneren van de mens. Hij bestudeert daarom verschillende filosofieën, diverse metafysica’s. Eric Schneider is auteur van ‘Naar het Hart van Communicatie’ en ‘Het Sluiten van de Cirkel’ en is tevens een eloquent spreker die tal van voordrachten geeft.


 

tr_jan

Jan Janssens heeft meer dan 10 jaar ervaring in hypnose. Nadat Jan in zijn jeugd een hypnose show op tv had gezien, was zijn interesse gewekt. Echter het duurde tot een tiental jaar geleden dat Jan zich daadwerkelijk met hypnose ging bezighouden. Vanaf dat moment was hypnose een vast onderdeel in zijn leven. Jan heeft zijn hypnosetrainingen doorlopen bij Wolfgang Künzel, in Duitsland een zeer befaamd hypnotiseur. In eerste instantie was het Jan zijn intentie om hypnose te gebruiken als entertainment, maar kwam er al snel achter hypnose veel meer is dan entertainment. Gaandeweg ging Jan zich meer en meer specialiseren om mensen te begeleiden bij psychosomatische klachten, problemen en het realiseren van doelen. Dankzij zijn vriendelijke benadering en goede resultaten wordt Jan veel gevraagd om mensen te begeleiden bij hun proces. Sinds enkele jaren geeft Jan ook hypnosetrainingen. De kennis die hij heeft opgedaan tijdens al zijn hypnosesessies draagt hij op een unieke manier over bij diverse trainingen van Response Instituut.


 

20141226_155816-1

Mischa Poels begeleidt al 20 jaar kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Ze doet dit als leerkracht voor het basisonderwijs. Sinds een aantal jaren is ze in aanraking gekomen met NLP. Bij het Response Instituut heeft ze haar Practitioner, Master en Post Master (Purpose) gehaald. Met veel bewondering voor het kind helpt ze ouders en kinderen om op zoek te gaan naar een verbinding waarbij ouder en kind optimaal kunnen genieten en groeien. Momenteel is ze bezig met haar training tot kindertolk. Met o.a de Presentchildmethode van Janita Venema laat ze zien hoe kinderen hun ouders spiegelen. Problemen als bv slecht eten, slapen, driftbuien, faalangst worden door deze methode ‘vertaald’. Door te luisteren naar datgene wat het kind je wil vertellen met zijn/haar gedrag, op zoek te gaan naar wat daar achter zit…als die boodschap aankomt, kan het kind het gedrag (los)laten. Presentchild is een oplossing vanuit de kern, voor zowel kinderen, hun ouders/opvoeders en leerkrachten.


 

tr_seth

Seth Winterscheidt Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als controller en later ook financieel directeur, heeft Seth uiteindelijk de overstap gemaakt naar het eigen ondernemerschap. Zijn passie kan hij naast sport en gezin dan ook volledig kwijt in zijn eigen bedrijf WiSe4value. In die functie vervult hij brede rollen als interim financial en daarnaast is hij ook actief als management consultant met het challengen van ondernemers en ondernemingen om meer uit zichzelf en/of hun onderneming te halen. Na een bachelor in fiscale economie en een master of science in bedrijfswetenschappen is Seth zijn NLP reis begonnen bij Response Instituut. Hierna zijn nog heel wat andere NLP en/ of hypnose trainingen gevolgd bij internationaal erkende spelers. Daarbij kan gedacht worden aan o.a. Anthony Robbins, Anné Linden, David Shephard, Robert Dilts en Richard Bandler. Bij deze laatste heeft Seth in 2013 zijn Internationale NLP trainerslicentie behaald. Wat typerend is tijdens de coachingen / trainingen van Seth is zijn geheel eigen, snelle & directe aanpak. Dit, in combinatie met zijn persoonlijke touch, brengt nieuwe inzichten met zich mee waardoor barrières doorbroken en doelen behaald worden.


 

tr_tony

Tony Maas Door passioneel op zoek te gaan naar de antwoorden op de grotere vragen in het leven, zoals waarom wij hier zijn en in welke wereld we ons bevinden, heeft Tony zich jarenlang bezig gehouden met het bestuderen van theorieën en modellen op velerlei gebieden zoals psychologie, esoterie, filosofie, wetenschap, religie en meer. Om de opgedane kennis in het dagelijks leven in de praktijk te brengen is hij NLP gaan volgen. Zo heeft hij al zijn opleidingen afgerond bij Response Instituut en heeft hij zijn NLP trainersopleiding gevolgd bij Arcturus/ Eric Schneider. Door zijn bewustzijnsreis is Tony zijn hart gaan volgen en is het zijn missie om mensen bewust te maken hoe onze conditioneringen ons tegenhouden om volledig vrij te zijn. Dit doet hij door mensen te begeleiden op de sportschool en te trainen en coachen binnen Response Instituut. Tony weet mensen door zijn wijsheid en krachtige uitstraling in beweging te brengen om op zoek te gaan naar zichzelf.


 

tr_hugo

Hugo Arts In zijn zoektocht naar de relatie tussen onze body & mind en de mate waarin deze elkaar beïnvloeden is Hugo in 2009 in aanraking gekomen met NLP. De inzichten hoe mensen overtuigingen vormen in wie ze zijn en hoe gedachten zich vertalen naar gedrag, maakte dat hij naast NLP zijn verdieping heeft gevonden in de hypnose. Als NLP- en hypnosecoach helpt Hugo mensen meer bewust te worden van zichzelf en zijn speciale interesse gaat uit naar gezondheidsproblemen in relatie tot psychosomatiek. In navolging op de gevolgde opleidingen heeft Hugo zijn NLP trainersopleiding gevolgd aan de University of Santa Cruz in Amerika bij niemand minder dan Robert Dilts. Woorden die Hugo omschrijven in zijn training en coaching zijn: Inspirerend, enthousiast, empathisch, no nonsens, open en eerlijk, doelgericht en energiek.


 

tr_alexander

Alexander Bongaerts Na jaren op zoek te zijn geweest naar richting in zijn leven, kwam Alexander enkele jaren geleden bij het Response Instituut binnen lopen. Daar is hij sindsdien niet meer weg gegaan. Naast de practitioner nlp, master nlp en post-master (purpose) heeft Alexander tevens de practitioner hypnose en master hypnose opleiding afgerond binnen het Response Instituut. Tijdens deze opleidingen werd het duidelijk dat de juiste richting was gevonden en al snel volgde zijn NLP trainersopleiding bij Arcturus/ Eric Schneider. Naast NLP heeft Alexander interesse in esoterie, filosofie en psychologie en volgt hij een opleiding in biologische energiesystemen. Zijn passie is om mensen te leren en helpen om vrij te zijn zodat ze zich kunnen ontwikkelen om een gelukkig leven te ervaren. Als trainer en coach is hij in staat om snel beperkende denkpatronen bloot te leggen en weet Alexander door het creëren van veiligheid en vertrouwen iemand contact te laten maken met diepliggende lagen in zichzelf.


© 2017 Response Instituut